Hoelang duurt overstappen naar een andere internetprovider?

Overstappen naar een andere internetprovider kan veel voordelen opleveren. Hoe lang zo’n overstap duurt kan echter per provider verschillen.

Verschillende factoren spelen een rol bij de duur van een overstap. Controleer allereerst de contractduur met de huidige provider. De meeste abonnementen hebben een looptijd van één of twee jaar. Daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. Als de overstap wordt gemaakt voordat het abonnement afloopt moet er een afkoopsom worden betaald. Kies vervolgens of u de overstap zelf wil regelen of gebruik wil maken van de overstapservice.

Zelfstandig overstappen
Voordat het huidige abonnement wordt opgezegd wordt geadviseerd om eerst een nieuw abonnement af te sluiten. Houd daarbij in de gaten hoe lang het duurt voor het internet (en eventueel televisie en telefonie) geleverd wordt. De gemiddelde levertijd ligt tussen de 3 en 5 weken. Vervolgens moet het huidige abonnement een maand voordat de nieuwe provider internet levert worden opgezegd. Om te voorkomen dat men een dag zonder internet zit laat u de abonnementen één of meerdere dagen overlappen.

Overstapservice internetproviders
Veel Nederlandse internetproviders bieden de overstapservice. Klanten die gebruik maken van deze service hoeven niet zelf het oude abonnement op te zeggen, dit doet de nieuwe provider. Deze klanten hoeven alleen het nieuwe abonnement aan te vragen. Voor de overstapservice zijn er afspraken gemaakt met diverse internetproviders en het Ministerie van Economische Zaken. In deze afspraken is onder meer vastgelegd dat de nieuwe internetprovider binnen 30 tot 90 dagen het huidige abonnement opzegt.

Tijdsduur overstap
Hoe lang de overstap duurt is dus onder andere afhankelijk van wanneer het huidige abonnement afloopt. Veel klanten willen de datum waarop de huidige abonnement afloopt laten aansluiten op de datum waarop de nieuwe provider haar diensten gaat leveren. Hierbij dient de klant dus rekening te houden met het opzegtermijn van één maand en de levertijd van de nieuwe provider, vaak 3 tot 5 weken.