Overstappen van ADSL-provider, hoe werkt dat?

Overstappen van ADSL-provider kan als bijvoorbeeld het huidige abonnement te duur wordt of een andere internetprovider betere voorwaarden biedt. Om de overstap vloeiend te laten verlopen worden doorgaans de volgende stappen geadviseerd.

Stap 1 – Controleer het huidige contract
Bekijk allereerst het contract met de huidige ADSL-provider. Controleer wanneer het contract verloopt en welk opzegtermijn gehanteerd wordt. Het contract met een internetprovider heeft vaak een looptijd van één of twee jaar. Als het abonnement verlopen is wordt het contract in veel gevallen stilzwijgend verlengend. Daarna geldt vaak gratis opzeggen en een opzegtermijn van één maand. Als het contract nog niet verlopen, maar men wel een overstap wil maken moet vrijwel altijd een afkoopsom betaald worden.

Stap 2 – Bestel een nieuw abonnement
Zeg het huidige internetabonnement nog niet op, maar bestel eerst een nieuw abonnement. Vervolgens kan er na enkele werkdagen een bevestigingsbrief van de nieuwe provider verwacht worden. Geadviseerd wordt om deze brief goed door te lezen. In de brief staat onder meer vanaf welke datum de nieuwe ADSL-provider de diensten zal leveren.

Stap 3 – Zeg het huidige abonnement op
Pas als de bevestigingsbrief ontvangen is kan het huidige internetabonnement worden opgezegd. Vanaf het moment dat de nieuwe provider de diensten zal leveren kan ook het huidige internetabonnement opgezegd worden. Dit zorgt ervoor dat er niet twee abonnementen tegelijkertijd zijn afgesloten. Daarnaast voorkomt het dat men een dag zonder internet zit.

Stap 4 – Installatiepakket nieuwe provider
Enkele dagen voordat het nieuwe internetabonnement wordt geactiveerd ontvangt men het installatiepakket van de nieuwe ADSL-provider. Dit pakket bevat een nieuwe modem en een uitgebreide handleiding. In de meeste gevallen moet het oude modem worden terug gestuurd naar de oude internetprovider. Een modem is vaak in bruikleen.

Tip
Diverse ADSL-providers bieden een overstapservice. Dit houdt in dat de nieuwe provider helpt bij de overstap. Een voorwaarde is echter dat zowel de oude als de nieuwe internetprovider deze service moet aanbieden.